מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם
תפריט
צור קשר
התקשר

מכרז למנכ"ל לעמותה לניהול תחנת העמקים (ע"ר)

נוסח המכרז רצ"ב בצרופה

מעוניינים יגישו קורות חיים, תעודות על השכלה, אישורים על ניסיון מקצועי וכל מסמך רלוונטי להוכחת עמידה
בתנאי הסף והדרישות הנוספות הרצויות, לתיבת דוא"ל: rahely@psy.org.il
עד תאריך 12/7/2022 , בציון שם המכרז.
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד .

מכרז – מנכל העמותה לניהול תחנת העמקים 21.6.2022